Tác giả: Cẩm Thúy, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Ngũ Long, Hồng Lực, Lê Văn Duy,

                                            Nguyễn Ngọc Hiến,Phạm Thùy Nhân, Lê Nguyên, Sâm Thương.

                                           Tên sách: THÀNH PHỐ NHỮNG KHUÔN MẶT ĐIỆN ẢNH     

Sách dày 237 trang; ảnh; Nxb: Hội Điện ảnh Tp. HCM, xuất bản năm 1986.

Cuốn sách giới thiệu chân dung các gương mặt nghệ sĩ điện ảnh của thành phố Hồ Chí Minh hoạt động sáng tác trong lĩnh vực phim truyện, và trong thời điểm 10 năm đầu giải phóng.