Tác giả: DAVID ROBINSON

                                           Tên sách dịch: Chaplin. His Life and Art/ Chaplin. Cuộc đời và sự nghiệp nghệ thuật của Chaplin

Sách dày 792 trang; Khổ: 24cm; Nxb: Collins - London, phát hành năm 1985.

Cuốn sách giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của danh hài Charlie Chaplin, những năm tháng niên thiếu ở London, gia đình, tài năng thiên bẩm, những bộ phim đánh dấu sự thành công trong sự nghiệp điện ảnh của ông (Thời hiện đại, Kẻ độc tài vĩ đại…).