Tác giả: ROBERT FLOREY; Tên sách: Hollywood d’Hier et D’Aujourd’Hui/ Hollywood: Quá khứ và hiện tại

Sách dày 756 trang; ảnh; Khổ: 29cm; Nxb: Prisma – Paris, phát hành năm 1948.

Cuốn sách đem lại cái nhìn toàn cảnh về Điện ảnh Mỹ, lịch sử phát triển, những đặc trưng cơ bản và kinh đô điện ảnh Hollywood. Cuốn sách gồm 6 phần, với các tiêu đề:

Phần I: Lịch sử điện ảnh Mỹ

Phần II: Đặc trưng của điện ảnh Hollywood

Phần III: Kỷ niệm của một vài nhà điện ảnh Mỹ nổi tiếng

Phần IV: Cuộc sống và thói quen Hollywood

Phần V: Điện ảnh ngoài Hollywood

Phần VI: Cùng làm việc với Charlot