Tác giả: JOHN HALAS, ROGER MARRVELL

        Tên sách: The technique of film Animation/ Công nghệ làm phim hoạt hình. Các cuốn sách về nghệ thuật truyền thông.

Sách dày 348 trang; ảnh; Khổ: 23 cm; Nxb: Hastings House – New York, phát hành năm 1959.

Cuốn sách giới thiệu những kiến thức cơ bản về công nghệ sản xuất phim hoạt hình, các nhân tố ảnh hưởng đến phim hoạt hình, ứng dụng của phim hoạt hình. Ngoài ra còn giới thiệu khái quát về quá trình sản xuất phim hoạt họa và những hình thức hoạt hình khác như: hoạt hình búp bê, hoạt hình đồ họa, tạo bóng và cắt giấy, hoạt hình với những bức tranh tĩnh, hoạt hình màn hình đục lỗ (1931), hoạt hình 3D, hoạt hình quay từng hình (1951), hoạt hình cho màn ảnh rộng.