Đạo diễn Hồng Sến - con người và tác phẩm
Đạo diễn Hồng Sến - con người và tác phẩm
18/07/2021 | 15:04
Lịch sử điện ảnh Hàn Quốc từ thập niên 1970 đến thập niên 1990
Lịch sử điện ảnh Hàn Quốc từ thập niên 1970 đến thập niên 1990
18/07/2021 | 15:03
Hiện thực sáng tạo – Bình luận 30 phim truyện Việt Nam qua 60 năm
Hiện thực sáng tạo – Bình luận 30 phim truyện Việt Nam qua 60 năm
18/07/2021 | 15:03
Nghệ sĩ nhân dân Trương Qua với sự nghiệp sáng tác cho thiếu nhi
Nghệ sĩ nhân dân Trương Qua với sự nghiệp sáng tác cho thiếu nhi
18/07/2021 | 15:02
Phim hoạt hình - những nốt thăng nốt trầm
Phim hoạt hình - những nốt thăng nốt trầm
18/07/2021 | 15:01
Bảo quản phục chế hình ảnh và âm thanh
Bảo quản phục chế hình ảnh và âm thanh
18/07/2021 | 15:00
Khuôn mẫu văn hóa và nghệ thuật phim truyện Việt Nam
Khuôn mẫu văn hóa và nghệ thuật phim truyện Việt Nam
18/07/2021 | 15:00
Đạo diễn Đặng Nhật Minh - sự nghiệp và tác phẩm
Đạo diễn Đặng Nhật Minh - sự nghiệp và tác phẩm
18/07/2021 | 14:59
Trà Giang - Nghệ sĩ nhân dân, diễn viên điện ảnh
Trà Giang - Nghệ sĩ nhân dân, diễn viên điện ảnh
18/07/2021 | 14:58
Hoạt hình Việt Nam - đỉnh cao mơ ước
Hoạt hình Việt Nam - đỉnh cao mơ ước
18/07/2021 | 14:57

Chọn màu chủ đạo:

Mã: