Tra cứu phim lưu trữ

Thông tin tra cứu

STT Tên phim Thể loại Năm sản xuất Hãng sản xuất Vị trí địa lý
1 Ông Tiên trong tù Phim tài liệu 1986 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Việt Nam
2 Âm vang Phim tài liệu 1986 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Thanh Hóa
3 Vì làn da trẻ thơ Phim tài liệu 1986 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Việt Nam
4 Trục vớt cứu hộ Phim tài liệu 1986 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Việt Nam
5 Bác còn sống mãi Phim tài liệu 1986 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương và Ban Quản lý Lăng Việt Nam
6 Âm vang Tây Nguyên Phim tài liệu 1986 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Tây Nguyên
7 Ong mật ở Thanh Hoá Phim tài liệu 1986 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Thanh Hóa
8 Tiếp nối những mùa xuân Phim tài liệu 1986 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Hà Nội
9 Tiếng trống Thạch Tiềm Phim tài liệu 1986 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Ninh Thuận
10 Thiệu Yên một cấp huyện Phim tài liệu 1986 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Thanh Hóa
11 Thời điểm xuất phát Phim tài liệu 1986 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Tây Nguyên
12 Hươu Sao Phim tài liệu 1986 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Nghệ An
13 Tái sinh sắt thép Phim tài liệu 1986 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Việt Nam
14 Sa khoáng titan ven biển Phim tài liệu 1986 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Việt Nam
15 Nước mắm cô Phim tài liệu 1986 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Miền Nam
16 Cây thông nhựa Phim tài liệu 1986 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Quảng Ninh
17 Vòng hạnh phúc Phim tài liệu 1986 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Hồ Chí Minh
18 Mỏ than vùng biên giới Phim tài liệu 1986 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Lạng Sơn
19 Lễ rước K’pan Phim tài liệu 1986 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Tây Nguyên
20 Bài ca Việt Đức Phim tài liệu 1986 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Đắk Lắk

Chọn màu chủ đạo:

Mã: