Tác giả: VICH-TO SKLỐP – XKI; Tên Sách: Xéc-Gây Ây-Đen-Xtanh

                                                Biên dịch: Vương Trí Nhàn, Ngân Giang; Biên tập: Cao Giang

Sách dày 431 trang; Khổ: 20 cm; Nxb: Cầu vồng - Mátxcova, xuất bản năm 1987.

Cuốn sách giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của nhà điện ảnh Liên Xô - Xéc-Gây Ây-Đen-Xtanh – tác giả của nhiều bộ phim nổi tiếng: “Chiến hạm Pô-chôm-kin”, “Tháng Mười”, “Cái mới và cái cũ”….