Previous
Next
Nhu cầu tiêu chuẩn hóa lĩnh vực Điện ảnh
Admin 25/09/2023 | 15:59
Chúng ta đã và đang bước vào thời kỳ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cách mạng 4.0). Cuộc cách mạng này được coi là sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo của đời sống con người. Và hiện nay, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội đặt ra nhu cầu tương ứng đối với công tác tiêu chuẩn hóa. Trong hơn 20 năm trở lại đây, công nghệ điện ảnh đã thay đổi hoàn toàn so với toàn bộ khoảng thời gian đã phát triển trước đó và điều này đang đặt ra nhu cầu rất lớn trong việc xây dựng hệ thống tiêu chuẩn của ngành. Không chỉ là bổ sung về mặt số lượng hay chất lượng, mà còn cần phải thay thế những tiêu chuẩn liên quan đến công nghệ phim nhựa truyền thống mà từ lâu đã ít được sử dụng.
Công tác xây dựng tiêu chuẩn quốc gia ở Viện Phim Việt Nam
Admin 19/05/2021 | 13:34
Kho phim của Viện Phim Việt Nam ở hai địa điểm Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh lưu trữ gần 80.000 cuốn phim nhựa các loại. Ngoài nguồn tiếp nhận phim nộp lưu trữ, lưu chiểu, Viện còn thường xuyên bổ sung tư liệu qua sưu tầm, trao đổi và quay tư liệu về con người, sự kiện của đất nước. Đây là những nguồn tư liệu quý giá cung cấp phim cho các hoạt động giải trí, tuyên truyền, giáo dục, nghiên cứu lịch sử và nghệ thuật điện ảnh, cung cấp phim làm tài liệu nghiên cứu cho các nhà lý luận, các nhà khoa học về những vấn đề lịch sử, xã hội, văn hóa, giáo dục, quân sự, về các lãnh tụ, danh nhân của nước nhà.
Chưa có tin bài nào!

Chọn màu chủ đạo:

Mã: