Tác giả: PETER STEVEN

Tên sách: Jump Cut. Hollywood, Politics and Counter Cinema/ Đoạn cắt- Hollywood, những chính sách điện ảnh và phi điện ảnh

Sách dày 400 trang; Khổ: 22cm; Nxb: Toronto, phát hành năm 1985.

Cuốn sách giới thiệu những vấn đề xung quanh kinh đô điện ảnh Hollywood. Sách gồm 5 phần:

Phần I: Hollywood: Điện ảnh thống trị

Phần II: Làm phim độc lập ở Bắc Mỹ

Phần III: Phong trào điện ảnh của những người phụ nữ

Phần VI: Phim về giới đồng tính

Phần V: Điện ảnh cấp tiến thế giới thứ ba.