Tra cứu phim lưu trữ

Thông tin tra cứu

STT Tên phim Thể loại Năm sản xuất Hãng sản xuất Vị trí địa lý
1 Chung một dòng sông Phim truyện 1959 Xưởng phim Việt Nam Việt Nam
2 Vật kỷ niệm Phim truyện 1960 Xưởng phim Việt Nam Việt Nam
3 Vườn cam Phim truyện 1960 Xưởng phim Việt Nam Việt Nam
4 Cô gái công trường Phim truyện 1960 Xưởng phim Việt Nam Việt Nam
5 Lửa trung tuyến Phim truyện 1961 Xưởng phim Việt Nam Việt Nam
6 Vợ chồng A Phủ Phim truyện 1961 Xưởng phim Truyện Hà Nội Việt Nam
7 Con chim vành khuyên Phim truyện 1962 Xưởng phim Hà Nội Việt Nam
8 Hai người lính Phim truyện 1962 Xưởng phim Hà Nội Việt Nam
9 Một ngày đầu thu Phim truyện 1962 Xưởng phim Hà Nội Việt Nam
10 Câu chuyện quê hương Phim truyện 1962 Xưởng phim Việt Nam Việt Nam
11 Khói trắng Phim truyện 1962 Xưởng phim Hà Nội Việt Nam
12 Chị Tư Hậu Phim truyện 1962 Xưởng phim Hà Nội Việt Nam
13 Đi bước nữa Phim truyện 1963 Xưởng phim Hà Nội Việt Nam
14 Kim Đồng Phim truyện 1964 Xưởng phim Hà Nội Việt Nam
15 Người chiến sĩ trẻ Phim truyện 1964 Xưởng phim Hà Nội Việt Nam
16 Làng nổi Phim truyện 1965 Xưởng phim Hà Nội Việt Nam
17 Trên vĩ tuyến 17 Phim truyện 1965 Trường Điện ảnh VN Việt Nam
18 Lá cờ chuẩn Phim truyện 1965 Xưởng phim Hà Nội - XP Quân đội Nhân dân Việt Nam Việt Nam
19 Biển lửa Phim truyện 1965 Xưởng phim Hà Nội Việt Nam
20 Lửa rừng Phim truyện 1966 Xưởng phim Hà Nội Việt Nam

Chọn màu chủ đạo:

Mã: