Tra cứu phim lưu trữ

Thông tin tra cứu

STT Tên phim Thể loại Năm sản xuất Hãng sản xuất Vị trí địa lý
1 Đáng đời thằng cáo Phim hoạt hình 1960 Xưởng phim Việt Nam Việt Nam
2 Cây đa chú Cuội Phim hoạt hình 1961 Xưởng phim Việt Nam Việt Nam
3 Con một nhà Phim hoạt hình 1961 Xưởng phim Việt Nam Việt Nam
4 Những mẩu chuyện về Bi, Bo và Hoà Phim hoạt hình 1962 Xưởng phim Hoạt hoạ Việt Nam Việt Nam
5 Chiếc vòng bạc Phim hoạt hình 1962 Xưởng phim Hoạt hoạ Việt Nam Việt Nam
6 Chú thỏ đi học Phim hoạt hình 1962 Xưởng phim Hoạt hoạ Việt Nam Việt Nam
7 Một ước mơ Phim hoạt hình 1963 Xưởng phim Hoạt hoạ Việt Nam Việt Nam
8 Bõm Phim hoạt hình 1963 Xưởng phim Hoạt hoạ Việt Nam Việt Nam
9 Bông hoa năm cánh Phim hoạt hình 1963 Xưởng phim Hoạt hoạ Việt Nam Việt Nam
10 Cây khế Phim hoạt hình 1963 Xưởng phim Hoạt hoạ Việt Nam Việt Nam
11 Giấc mơ hoa Phim hoạt hình 1963 Xưởng phim Hoạt hoạ Việt Nam Việt Nam
12 Hòn đảo kỳ lạ Phim hoạt hình 1963 Xưởng phim Hoạt hoạ Việt Nam Việt Nam
13 Một giấc mơ Phim hoạt hình 1963 Xưởng phim Hoạt hoạ Việt Nam Việt Nam
14 Đêm trăng rằm Phim hoạt hình 1964 Xưởng phim Hoạt hoạ Việt Nam Việt Nam
15 Binh ong Phim hoạt hình 1964 Xưởng phim Hoạt hoạ Việt Nam Việt Nam
16 Em bé nông dân và con hổ Phim hoạt hình 1964 Xưởng phim Hoạt hoạ Việt Nam Việt Nam
17 Mưu chống càn Phim hoạt hình 1964 Xưởng phim Hoạt hoạ Việt Nam Việt Nam
18 Chú đất nung Phim hoạt hình 1965 Xưởng phim Hoạt hoạ Việt Nam Việt Nam
19 Chiến công chú sét Phim hoạt hình 1965 Xưởng phim Hoạt hoạ Việt Nam Việt Nam
20 Mèo con Phim hoạt hình 1965 Xưởng phim Hoạt hoạ Việt Nam Việt Nam

Chọn màu chủ đạo:

Mã: