15/9/2016 - Số: 3620/BVHTTDL-TCCB

 

 

 

26/8/2016 - Số: 01/BVHTTDL-TCCB

 

 

 

 

 

13/7/2016 - CV2427-QĐ-BVHTTDL 

 

 

 

 

 

30/6/2016 - CV39-BVHTTDL-TCCB

 

 

 

 

 

 

7/4/2016 - CV2468-BVHTTDL-TCCB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13/7/2016 - CV2427-QĐ-BVHTTDL 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/3/2017 - Quyết định Ban hành Quy chế phổ biến, giáo dục pháp luật

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

 

 

3/4/2017 - Thông báo nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày lễ Chiến Thắng 30-4

và ngày Quốc tế Lao động 1-5

 

 

 

 

 

 

26/4/2017 - Thông Báo Xét Tuyển Đào Tạo Tiến Sỹ Năm 2017 Đợt 1 

 

 

 

 

 

13/9/2017 - Quy Định Sử Dụng Điện Của Viện Phim Việt Nam

 

 

 

 

11/9/2017 - QUY ĐỊNH SỬ DỤNG ĐIỆN 2017\

 

 

 

 

 

 

14/9/2017 - THÔNG BÁO KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ

 

 

 

5/9/2017 - THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐÀO TẠO TIẾN SỸ NĂM 2017 ĐỢT 2

 

 

 

 

Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 09/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp