Hollywood d’Hier et D’Aujourd’Hui/ Hollywood: Quá khứ và hiện tại
Hollywood d’Hier et D’Aujourd’Hui/ Hollywood: Quá khứ và hiện tại
17/11/2021 | 11:16
The technique of film Animation/ Công nghệ làm phim hoạt hình
The technique of film Animation/ Công nghệ làm phim hoạt hình
17/11/2021 | 11:16
Điện ảnh - nghệ thuật quan trọng nhất
Điện ảnh - nghệ thuật quan trọng nhất
17/11/2021 | 11:16
Sáng tạo con người mới trong điện ảnh
Sáng tạo con người mới trong điện ảnh
17/11/2021 | 11:16
The Creative Process. The search for an audio – visual language and structure/ Phim: Quá trình sáng tác. Nghiên cứu dành cho ngôn ngữ và cấu trúc nghe nhìn
The Creative Process. The search for an audio – visual language and structure/ Phim: Quá trình sáng tác. Nghiên cứu dành cho ngôn ngữ và cấu trúc nghe nhìn
17/11/2021 | 11:16
You must remember this… The Filming of Casablanca/ Bạn phải nhớ điều gì đó… Làm phim “Casablanca”, câu chuyện hậu trường
You must remember this… The Filming of Casablanca/ Bạn phải nhớ điều gì đó… Làm phim “Casablanca”, câu chuyện hậu trường
17/11/2021 | 11:16
Cinematography Screencraft/ Kỹ thuật màn ảnh
Cinematography Screencraft/ Kỹ thuật màn ảnh
17/11/2021 | 11:16
Quay phim tốc độ cao
Quay phim tốc độ cao
01/11/2021 | 11:17
Đạo diễn Hồng Sến - con người và tác phẩm
Đạo diễn Hồng Sến - con người và tác phẩm
18/07/2021 | 15:04
Lịch sử điện ảnh Hàn Quốc từ thập niên 1970 đến thập niên 1990
Lịch sử điện ảnh Hàn Quốc từ thập niên 1970 đến thập niên 1990
18/07/2021 | 15:03

Chọn màu chủ đạo:

Mã: