Tác giả:  I-U-RƠ-NHÉP, R.N; Tên sách: Điện ảnh - nghệ thuật quan trọng nhất 

Sách dày 65 trang, khổ 19 cm; Nxb: Văn hóa Nghệ thuật Hà nội, xuất bản năm 1961. 

Cuốn sách ra đời nhân kỷ niệm điện ảnh Xô Viết tròn 40 tuổi (1959). Trong đó giới thiệu tóm tắt quá trình phát triển của nền điện ảnh Liên Xô, nêu lên những đặc điểm của nghệ thuật điện ảnh, phân tích một vài bộ phim xuất sắc, giới thiệu  những nhà điện ảnh lỗi lạc và mối quan hệ giữa điện ảnh với cuộc sống.