Tác giả: MAURICE BESSY

                                                                Tên sách: Les Truquages au Cinéma/ Kỹ xảo điện ảnh

Sách dày 252 trang; ảnh; Khổ: 20 cm; Nxb: Prisma – Paris, phát hành năm 1951.

Kỹ xảo điện ảnh là cuốn sách cẩm nang cho những người làm điện ảnh. Cuốn sách giới thiệu bao quát nhiều vấn đề, nhiều công đoạn kỹ thuật trong việc sản xuất phim. Cụ thể các vấn đề : Xây dựng kịch bản - Kỹ thuật quay - Kỹ thuật xử lý hình ảnh - Hiệu ứng - Kỹ xảo âm thanh, màu sắc, ánh sáng - Phối cảnh.