Tác giả: DAVID LEWIS YEWDALL M.P .S.E 

                                          Tên sách: Practical Art of Motion Picture Sound/ Nghệ thuật thực hành âm thanh điện ảnh

 

Sách dày 510 trang; Ảnh, đĩa CD; Khổ: 24cm; Nxb: Focal - Anh, phát hành năm 2003.

Cuốn sách giới thiệu các quy trình xử lý âm thanh trong sản xuất phim điện ảnh: tính không chuyên nghiệp ban đầu, từ ngoại cảnh đến xưởng thu thanh, dựng hình ảnh và sử dụng vật liệu ghi âm thanh, nhân viên lồng tiếng và kiểm tra hình ảnh, ghép hình ảnh với âm thanh và nhạc, ghi các hiệu ứng âm thanh, người quản lý tư liệu âm thanh, thiết kế âm thanh cho các công chuyện thần thoại và thực, dựng tiếng, biên tập thoại, khớp có thoại và vòng phim vô tận (khớp môi và lời), khớp tiếng động (thoại, nghệ thuật tạo bước chân, tiếng động đồ vật và tiếng sột soạt của quần áo)…