Tác giả: HÃNG PHIM TÀI LIỆU VÀ KHOA HỌC TRUNG ƯƠNG; Tên sách: Sáu mươi năm đồng hành cùng đất nước

 Chỉ đạo nội dung: Phạm Thị Tuyết, Nguyễn Như Vũ, Đào Thanh Tùng.

 

 Sách dày 125 trang; Khổ: 24cm; Nxb: Hồng Đức - Hà Nội, xuất bản năm 2016.

Cuốn sách giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Hãng phim TL&KHTW trong 60 năm đồng hành cùng cuộc sống (17/6/1956 - 17/6/2016). Với những tác phẩm giá trị, mang hơi thở của thời đại, Hãng phim TL&KHTW đã trở thành một phần không thể thiếu trong sự nghiệp văn hóa, văn nghệ và báo chí cách mạng Việt Nam. {CN 1822}.