Tác giả: NSƯT. PHẠM THANH HÀ; Tên sách: Quay phim điện ảnh và truyền hình

 

Sách dày 368 trang; Khổ: 21cm; Nxb: Chính trị quốc gia - Hà Nội, xuất bản năm 2015.

Cuốn sách giới thiệu những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong quay phim điện ảnh và truyền hình. Sách gồm ba phần: Kỹ thuật quay phim – Những kiến thức tạo hình cơ bản – Mở rộng và chuyên sâu (quay ngoại cảnh, nội cảnh, quay phối hợp nhiều máy, quay chân dung, quay kỹ xảo).