Tác giả: VŨ NGỌC THANH; Tên sách: Điện ảnh học - Lý luận và thực tiễn

 

Sách dày 424 trang; Khổ: 21cm; Nxb: Sự thật - Hà Nội, phát hành năm 2015.

Cuốn sách hệ thống hóa và phân tích một số vấn đề về lý luận và thực tiễn của Điện ảnh học. Cụ thể cuốn sách có 2 phần:

Phần 1: Điện ảnh học thế giới

– Di sản Lý luận

Phần 2: Điện ảnh học ở Việt Nam

– Lý luận và thực tiễn.