Tác giả: JOHN HOWARD LAWSON

                                          Tên sách: Film: The Creative Process. The search for an audio – visual language and structure

                                          Tên sách dịch: Phim: Quá trình sáng tác. Nghiên cứu dành cho ngôn ngữ và cấu trúc nghe nhìn

Sách dày 379 trang; ảnh; Khổ: 20cm; Nxb: Hill and Wang – New York, phát hành năm 1969; Tái bản lần thứ hai.

Cuốn sách nghiên cứu về ngôn ngữ, âm thanh, hình ảnh và cấu trúc trong điện ảnh, quá trình sáng tạo, ý tưởng, lý thuyết và kỹ năng truyền đạt diễn xuất và viết kịch bản. Cuốn sách gồm 5 phần:

Phần I: Phim câm

Phần II: Thế giới âm thanh

Phần III: Ngôn ngữ

Phần IV: Lý thuyết

Phần V: Cấu trúc