Tác giả: PETER ETTEDGUI; Tên sách: Cinematography Screencraft/ Kỹ thuật màn ảnh

Sách dày 208 trang; ảnh; Khổ 29cm; Nxb: Roto Vision – Thụy Sĩ, phát hành năm 1998.

Cuốn sách tập hợp các bài viết của 17 nhà quay phim thế giới như: Jack Cardiff, Douglas Slocombe, Sven Nykvist, Subrata Coutard, Raoul Coutard… Trong đó, các tác giả cùng đưa ra những kinh nghiệm nghề nghiệp, những bài học thực tế đã giúp họ có được thành công trong những cảnh quay nói riêng và những bộ phim điện ảnh nói chung.