Ngày 19/ 5/ 2022, Hội đồng khoa học Viện Phim Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu Đề tài cấp cơ sở Phim của đạo diễn Việt kiều trong dòng chảy điện ảnh Việt Nam, chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Nguyễn Thị Như Quỳnh.

Hội đồng nghiệm thu gồm có: ông Nguyễn Huy Hoàng - Phó Viện trưởng điều hành Viện Phim Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng; bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Viện trưởng; TS. Ngô Đặng Trà My - Phó Viện trưởng; GS.TS Trần Thanh Hiệp - Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội; bà Tạ Hoàng Anh - Trưởng phòng Nghiên cứu và Quay tư liệu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng khoa học Viện; bà Trần Thị Minh Tâm - Phụ trách Kế toán, Phó trưởng phòng Hành chính Tổng hợp; bà Nguyễn Minh Phương - Thư ký Hội đồng, Trưởng phòng Hồ sơ phim mục và các cán bộ chuyên môn phòng Nghiên cứu và Quay tư liệu. 

 

Buổi nghiệm thu đề tài cấp cơ sở Phim của đạo diễn Việt kiều trong dòng chảy

điện ảnh Việt Nam

 

Trong buổi nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài trình bày lý do chọn đề tài gắn với vai trò đặc biệt của đạo diễn Việt kiều trong nền điện ảnh Việt: “Ngược theo dòng lịch sử điện ảnh Việt Nam, kể từ nhân tố đầu tiên trở về nước làm phim thì đã gần nửa thế kỷ trôi qua, đến nay, ngày càng có nhiều tên tuổi đạo diễn Việt kiều hồi hương và tham gia tích cực vào đời sống điện ảnh Việt Nam đương đại. Suốt chiều dài 40 năm đó, họ đã có những đóng góp không hề nhỏ trong việc quảng bá Việt Nam ra với bạn bè thế giới, đồng thời cũng thúc đẩy sự phát triển điện ảnh nội tại trong nước”. 

 

Chủ nhiệm đề tài: Thạc sỹ Nguyễn Thị Như Quỳnh

 

GS.TS Trần Thanh Hiệp nhận xét: “Đây là công trình có đề tài tốt, cần thiết, có ý nghĩa thực tiễn, thể hiện một cái nhìn đổi mới đối với sự phát triển của điện ảnh dân tộc”, người viết cần chú ý bổ sung lịch sử nghiên cứu vấn đề, “một số nhận định cần thận trọng, có cơ sở khoa học vững chắc”.

 

GS.TS Trần Thanh Hiệp trình bày nhận xét phản biện đề tài

 

Bà Tạ Hoàng Anh nhận xét: “Thể hiện sự quan tâm, tìm tòi nghiêm túc và tâm huyết, tác giả đã xây dựng được những nội dung cơ bản, cần thiết của một đề tài nghiên cứu, tìm tòi sự xuất hiện cũng như lựa chọn những nét đặc trưng tiêu biểu các tác phẩm của đạo diễn Việt kiều trong bối cảnh và dòng chảy của Điện ảnh Việt Nam theo suốt quá trình phát triển. Nếu trong phần Kết luận của Đề tài tác giả có mở rộng so sánh, đối chiếu phong cách sáng tác, cách làm phim và tiếp cận vấn đề giữa các đạo diễn Việt kiều và đội ngũ nghệ sĩ điện ảnh trong nước thì chất lượng đề tài sẽ sáng rõ, nhiều chiều và dày dặn hơn”.

 

Bà Tạ Hoàng Anh - phản biện 2 phát biểu những ý kiến đóng góp quý giá cho đề tài

 

Bà Ngô Đặng Trà My khẳng định tính cần thiết về đề tài, nỗ lực của người viết khi khảo sát số lượng đạo diễn, phim khá lớn và có những góp ý về mặt quy cách trình bày, tính mới của đề tài, lịch sử vấn đề và một số nhận định trong công trình cần thêm cơ sở khoa học.

 

T.S Ngô Đặng Trà My có những ý kiến góp ý rất chi tiết cho công trình nghiên cứu

 

Bà Nguyễn Thị Thúy Hà sau khi lắng nghe Báo cáo đề tài đã khẳng định ý nghĩa của nghiên cứu và đề xuất sự hỗ trợ hơn nữa về điều kiện làm việc, kinh phí nghiên cứu… giúp các cán bộ trẻ Viện Phim Việt Nam phát huy năng lực nghiên cứu khoa học.

 

Bà Nguyễn Thị Thúy Hà đề xuất tạo điều kiện hơn nữa cho các cán bộ trẻ Viện Phim Việt Nam trong công tác nghiên cứu khoa học

 

Ông Nguyễn Huy Hoàng - Chủ tịch Hội đồng - đồng ý với những nhận xét của các thành viên trong Hội đồng. Ông nhận định: “Đề tài cho thấy sự công phu của người viết với những nhận định sáng tạo. Nếu tác giả đưa ra được những kiến nghị, đề xuất giải pháp cho vấn đề thì sẽ nâng cao tính thực tiễn của đề tài... Đề nghị tác giả nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, chỉnh sửa, hoàn thiện công trình”. 

 

Ông Nguyễn Huy Hoàng - Chủ nhiệm Hội đồng kết luận nghiệm thu Đề tài

 

Ông Nguyễn Huy Hoàng nhấn mạnh sự cần thiết trong việc tạo điều kiện thuận lợi ở mức tối đa cho các cán bộ trẻ nghiên cứu khoa học, khẳng định Nghiên cứu điện ảnh cũng là một nhiệm vụ nổi bật, đạt nhiều thành tựu của Viện Phim Việt Nam. 

Hội đồng khoa học nhất trí nghiệm thu và xếp loại đề tài đạt loại Tốt.

                                                                                      Bài viết: Phương Thảo

                                                                                      Ảnh: Bảo Long