Tác giả: Hiệp hội các Viện lưu trữ phim quốc tế (FIAF);  Biên dịch: Hoàng Như Yến; Năm xuất bản: 2011

Kể từ nhiều thập niên trở lại đây, trọng trách bảo tồn di sản hình ảnh động được đặt lên vai các Viện lưu trữ phim. Hơn 60 cơ sở lưu trữ phim của các nước đã liên kết trong hiệp hội các viện trữ phim quốc tế (FIAF) với mục tiêu chung là làm hết sức mình để bảo tồn các tác phẩm nghệ thuật điện ảnh cho thế hệ hôm nay và mai sau. Cuốn sách này là tập hợp các nghiên cứu thử nghiệm, phát minh của hơn 40 nhà khoa học và nhà lưu trữ do Tiểu ban Bảo quản phim – một trong những tiểu ban trực thuộc Hiệp hội các Viện lưu trữ phim quốc tế (FIAF), và là nhóm thực hiện công tác nghiên cứu, in ấn các tài liệu hướng dẫn và tham khảo về mặt công nghệ bảo quản hình ảnh động hiệu chỉnh lại. Ấn phẩm này giống một cuốn sổ tay thực hành giới thiệu các phương pháp như: cách tiếp xúc với phim, cách bảo quản phim đế nitơrat, quy trình phân hủy của phim đế an toàn, cách xử lý phim khi bị mốc, chống nấm mốc, cách bảo quản trong điều kiện nóng ẩm, và những thông số xác định độ bền màu của chất màu… Đây là một tài liệu cần thiết và giá trị cho công tác bảo quản và bảo tồn di sản hình ảnh động.