Tác giả: Đỗ Lệnh Hùng Tú; Năm xuất bản: 2009

Công trình nghiên cứu Tạo hình thiết kế mỹ thuật phim truyện của Thạc sĩ nghệ thuật – Họa sĩ Đỗ Lệnh Hùng Tú ra mắt vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày ra đời của nghệ thuật phim truyện Việt Nam, với nội dung đề cập sâu đến vai trò sáng tạo của người họa sĩ thiết kế mỹ thuật phim truyện và kỹ năng thể hiện của những thành phần cộng sự. Bằng các phương pháp luận, cuốn sách không chỉ nhằm hệ thống hóa các quy trình chuyên môn đặc thù về công tác thiết kế hình ảnh của những người sáng tác phim truyện mà còn xác định chuẩn mực kỹ thuật – nghệ thuật dàn dựng bối cảnh, tái tạo các đối tượng quay trong mỗi bộ phim, khẳng định chân xác vị trí, vai trò của thiết kế mỹ thuật trong quá trình sáng tác tác phẩm nghe nhìn.

Cuốn sách được bố cục như sau:

Chương I: Mối quan hệ giữa nghệ thuật tạo hình và nghệ thuật điện ảnh.

Chương II: Phác thảo thiết kế hình ảnh phim truyện.

Chương III: Vai trò người họa sĩ trong thiết kế hình ảnh phim truyện.

Chương IV: Công nghệ và kỹ năng dàn bối cảnh giả tại trường quay phim truyện.