Sáng ngày 21/12/2023, Viện Phim Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. PGS.TS Tạ Quang Đông - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Hội nghị gồm tập thể lãnh đạo cùng toàn thể viên chức, người lao động của Viện. 

 

Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Lãnh đạo và toàn thể viên chức, người lao động

Viện Phim Việt Nam tại Hội nghị

 

Hội nghị xem clip Tổng kết hoạt động nổi bật năm 2023 của Viện Phim Việt Nam với những nội dung trọng tâm như: Viện Phim Việt Nam đã thực hiện tốt công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế; các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn. Nổi bật hơn cả trong năm 2023, Viện Phim Việt Nam đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thành công Chương trình Liên kết phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam qua điện ảnh năm 2023 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Chương trình có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo được tiếng vang lớn trên cả nước. Viện Phim Việt Nam tổ chức thành công triển lãm Dấu ấn 70 năm điện ảnh Cách mạng Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2023) tại Rạp Ngọc Khánh (Hà Nội) và tại Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, triển lãm Đà Lạt - Khơi nguồn cảm hứng điện ảnh do Viện Phim thực hiện đã góp phần làm nên thành công của Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng…

Hội nghị lắng nghe báo cáo về Những khó khăn trong năm 2023, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Viện Phim Việt Nam do bà Ngô Đặng Trà My - Phó Viện trưởng -  trình bày. Báo cáo nhấn mạnh nhu cầu kiện toàn cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật lưu trữ, bảo quản phim hiện đại; nâng cao chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ làm công tác tu sửa, bảo quản phim… Báo cáo đưa ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Viện Phim Việt Nam với đa dạng nội dung công việc từ khái quát đến cụ thể, bao gồm cả nhiệm vụ chính trị và triển khai thực hiện những công việc chuyên môn thuộc chức năng của Viện.

Hội nghị cùng nghe những ý kiến phát biểu của một số viên chức đại diện đơn vị ở cả hai miền Nam, Bắc của Viện Phim Việt Nam. 

 

 

 

Viên chức các đơn vị ở hai miền Nam, Bắc của Viện Phim Việt Nam tích cực thảo luận

 

Dự và chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - thay mặt Lãnh đạo Bộ chúc mừng Viện Phim Việt Nam hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2023, đồng thời chỉ đạo, gợi mở một số vấn đề để Viện triển khai công tác, nhiệm vụ năm 2024.

Thứ nhất, về nhân lực, nhân sự: Tăng cường những hoạt động hiệu quả của các khối đoàn thể trong Viện, chú trọng hàng đầu công tác chuyên môn. Lãnh đạo Viện và các Phòng, đơn vị tạo điều kiện làm việc tối đa cho mỗi viên chức, người lao động, nhằm sử dụng tốt nhân tài trong Viện.

Thứ hai, về cơ sở vật chất và kỹ thuật: Tăng cường công tác tu sửa, bảo dưỡng, khai thác hiệu quả tài sản công. Trong bối cảnh hội nhập, Cách mạng công nghiệp 4.0 và căn cứ Luật điện ảnh hiện hành, cần tiêu chuẩn hóa trong lưu trữ, bảo quản nhằm thu hút nguồn tư liệu từ các đơn vị, địa phương…, từ đó khẳng định vị thế quan trọng của Viện Phim Việt Nam. Thuê chuyên gia, kiện toàn máy móc, phần mềm phục chế ảnh hiện đại; không ngừng kiểm tra, rà soát chất lượng từng bộ phim phục chế...

Thứ ba, về vấn đề hợp tác: Phân loại phim, phối hợp thực hiện những công việc phù hợp với đa dạng các cơ quan, đơn vị khác. Khai thác kho phim, đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế, nhằm khẳng định tên tuổi của Viện Phim Việt Nam, góp phần tăng nguồn thu cho Nhà nước. Viện Phim Việt Nam cần tiếp tục đặt điện ảnh với nhiều mối quan hệ liên ngành để tăng cường sự hợp tác phát triển. 

 

Thứ trưởng Tạ Quang Đông phát biểu tại Hội nghị

 

Kết thúc Hội nghị, bà Lê Thị Hà - Viện trưởng Viện Phim Việt Nam - thay mặt Lãnh đạo Viện cùng toàn thể viên chức, người lao động của Viện bày tỏ sự cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng. Tiếp nối thành công năm 2023 - hoàn thành vượt tiến độ các nhiệm vụ, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam khẳng định quyết tâm của Viện trong việc hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ trọng tâm đã cam kết với Lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các nhiệm vụ khác vào năm tới. Toàn thể viên chức, người lao động Viện Phim Việt Nam: Tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy nội lực, mở rộng hợp tác; nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo…, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp thêm những trang sử vàng Kỷ niệm 45 năm thành lập Viện Phim Việt Nam trong năm 2024. 

 

Bà Lê Thị Hà - Viện trưởng Viện Phim Việt Nam phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo và kết luận Hội nghị

 

Bài: Phương Thảo

Ảnh: Minh Tuấn