Sáng ngày 08 tháng 7 năm 2022, Viện Phim Việt Nam tiến hành Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và Triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Huy Hoàng - Phó Viện trưởng điều hành Viện Phim Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Viện trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy; bà Ngô Đặng Trà My - Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn; cùng toàn thể viên chức và người lao động Viện Phim Việt Nam.

 

Ông Nguyễn Huy Hoàng - Phó Viện trưởng điều hành Viện Phim Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

 

Hội nghị có sự góp mặt của lãnh đạo và toàn thể viên chức, người lao động Viện Phim Việt Nam

 

Tại Hội nghị, bà Ngô Đặng Trà My - Phó Viện trưởng - trình bày Báo cáo Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và Phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022. Bà nhấn mạnh: Trong bối cảnh đầu năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 dần được kiểm soát và đẩy lùi, Viện Phim Việt Nam bám sát các nhiệm vụ chính trị của đất nước, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao, hoàn thành tốt kế hoạch công tác đã đặt ra, bao gồm: Nhiệm vụ chính trị, xây dựng văn bản, công tác chuyên môn - công tác tổ chức hành chính; kế hoạch, tài chính; lưu trữ, bảo quản, số hóa, phục chế phim; phổ biến phim; hồ sơ, sưu tầm; nghiên cứu và quay tư liệu; hoạt động hợp tác quốc tế. Từ đó, đánh giá những thuận lợi, khó khăn; đưa ra các kiến nghị, đề xuất  cũng như nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Viện trưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn - trình bày Báo cáo tóm tắt công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm năm 2022. Trong bối cảnh cả nước dần kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, Công đoàn Viện Phim Việt Nam đã tích cực phối hợp với lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể Viện đẩy mạnh phong trào, những hoạt động chuyên môn…, tạo nên sức mạnh tập thể nhằm thực hiện tốt mọi kế hoạch được giao.

Hội nghị lắng nghe những ý kiến phát biểu của các lãnh đạo Phòng về vấn đề: thuận lợi và khó khăn trong công việc; đề xuất xây dựng đa dạng hoạt động, đề án… nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và tăng thêm thu nhập cho viên chức, người lao động Viện Phim Việt Nam.

 

Ông Phạm Minh Trường - Trưởng phòng Kỹ thuật phát biểu

 

Kết thúc Hội nghị, ông Nguyễn Huy Hoàng đưa ra những nhận xét tổng kết nhằm đánh giá tích cực, khách quan về thành quả mà Viện Phim Việt Nam đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022; đồng thời kêu gọi toàn thể viên chức, người lao động Viện Phim Việt Nam phát huy tinh thần đoàn kết, nghiêm túc thực hiện kỷ cương hành chính và chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt những nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Bài: Phương Thảo

Ảnh: Hồng Chiến