Tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sáng ngày 09 tháng 01 năm 2024, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

 Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Đảng ủy Bộ và tham luận của đại diện cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Bộ đã khẳng định những kết quả đạt được theo sát phương châm “Quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến”, đồng thời nêu ra những mặt cần khắc phục và làm rõ nguyên nhân, tìm ra các giải pháp để triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm 2024 của toàn Đảng bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Tạ Quang Đông trao Giấy khen cho 12 tổ chức đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023

 

Tại Hội nghị, Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố các quyết định khen thưởng năm 2023 cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Đảng bộ Viện Phim Việt Nam vinh dự là một trong 12 tổ chức đảng được khen thưởng là tổ chức đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đồng chí Lê Thị Hà - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Phim Việt Nam - đại diện Đảng bộ Viện nhận Giấy khen tổ chức đảng “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023.

                                                                                       Bài: Hoàng Anh

                                                                                      Ảnh: Trần Huấn