Vĩ tuyến 17 chiến tranh nhân dân, hai tháng trong lòng đất – từ màn ảnh tới trang sách
Vĩ tuyến 17 chiến tranh nhân dân, hai tháng trong lòng đất – từ màn ảnh tới trang sách
30/09/2020 | 13:57
Đạo diễn phim truyện Việt Nam (phần 2)
Đạo diễn phim truyện Việt Nam (phần 2)
20/01/2020 | 13:56
Joris Ivens với cuộc chiến tranh nhân dân Việt Nam - Ấn phẩm hợp tác giữa Viện Phim Việt Nam và Viện Joris Ivens Hà Lan
Joris Ivens với cuộc chiến tranh nhân dân Việt Nam - Ấn phẩm hợp tác giữa Viện Phim Việt Nam và Viện Joris Ivens Hà Lan
22/03/2019 | 13:55
Lịch sử điện ảnh Hàn Quốc từ khi giải phóng đến thập niên 1960
Lịch sử điện ảnh Hàn Quốc từ khi giải phóng đến thập niên 1960
19/06/2017 | 13:54
Chuyên khảo Phim truyện Việt Nam đương đại (1986 - 2016)
Chuyên khảo Phim truyện Việt Nam đương đại (1986 - 2016)
08/06/2017 | 13:52
Hiện thực sáng tạo - bình luận 30 phim truyện Việt Nam qua 60 năm
Hiện thực sáng tạo - bình luận 30 phim truyện Việt Nam qua 60 năm
24/06/2016 | 13:53
Đạo diễn Hồng Sến - con người và tác phẩm
Đạo diễn Hồng Sến - con người và tác phẩm
24/06/2016 | 13:46
Một số vấn đề xã hội hóa hoạt động điện ảnh ở Việt Nam.
Một số vấn đề xã hội hóa hoạt động điện ảnh ở Việt Nam.
18/12/2000 | 20:58
Điện ảnh Đông Nam Á cái nhìn từ khu vực
Điện ảnh Đông Nam Á cái nhìn từ khu vực
23/03/2000 | 20:53
Làm thế nào sáng tác một kịch bản hay
Làm thế nào sáng tác một kịch bản hay
28/10/1998 | 20:49

Chọn màu chủ đạo:

Mã: