Sáng ngày 19/01/2024, Viện Phim Việt Nam tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024 với hai hình thức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tại thành phố Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có tập thể Lãnh đạo: bà Lê Thị Hà - Bí thư Đảng ủy Viện, Viện trưởng; bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng, Chủ tịch Công đoàn; ông Nguyễn Huy Hoàng - Phó Viện trưởng; bà Ngô Đặng Trà My - Phó Viện trưởng; cùng toàn thể viên chức, người lao động làm việc tại Viện Phim Việt Nam.

 

Toàn cảnh Hội nghị viên chức và người lao động năm 2024  tại điểm cầu Hà Nội

 

Hội nghị đã lắng nghe Báo cáo kiểm điểm thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện; Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch công tác năm 2023; Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023 và những quy định về thực hiện dân chủ tại cơ quan; Kết quả giám sát, hỗ trợ viên chức, người lao động thực hiện dân chủ ở Viện; Công khai dự toán ngân sách năm 2024 và quyết toán ngân sách năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022 - 2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2024 - 2025.

Sau khi lắng nghe các báo cáo, viên chức và người lao động cùng nhau thảo luận và đưa ra nhiều kiến nghị, đề xuất gửi tới lãnh đạo Viện, Ban chấp hành Công đoàn Viện. Bà Lê Thị Hà - Viện trưởng Viện Phim đã ghi nhận các ý kiến và trực tiếp giải đáp những thắc mắc của viên chức và người lao động.

Tiếp đó, Hội nghị tiến hành bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 - 2025 theo đúng trình tự và thủ tục. Kết quả: 05 đồng chí là Nguyễn Anh Tuấn, Đặng Thị Ngọc Anh, Nguyễn Minh Tuấn, Đỗ Thị Thơm, Trần Thanh Triều được tín nhiệm bầu vào Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024 - 2025.

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo Viện đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. Trong đó, phòng Hành chính tổng hợp vinh dự được nhận Cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

      Bà Lê Thị Hà - Viện trưởng và bà Nguyễn Thị Thúy Hà - Phó Viện trưởng trao

          Bằng khen của Bộ VHTT&DL cho các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

(tại điểm cầu Hà Nội)

 

Ông Nguyễn Huy Hoàng - Phó Viện trưởng trao tặng cho các cá nhân đạt danh hiệu

“Chiến sĩ thi đua cơ sở” (tại điểm cầu Tp Hồ Chí Minh)

     

Bà Vương Thị Quế - Trưởng phòng Hành chính tổng hợp nhận Cờ thi đua

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

Bà Nguyễn Thị Thúy Hà, đại diện Ban chấp hành Công đoàn đã phát động phong trào thi đua năm 2024 tới toàn thể viên chức và người lao động của Viện. Nội dung phong trào thi đua năm 2024 đã được cụ thể hóa bằng văn bản giao ước ký kết giữa Viện trưởng và Chủ tịch Công đoàn Viện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, bà Lê Thị Hà - Viện trưởng Viện Phim Việt Nam nhấn mạnh: Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024 được tổ chức với hình thức dân chủ trực tiếp. Tập thể Lãnh đạo Viện và Ban chấp hành Công đoàn Viện luôn sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu các ý kiến của viên chức và người lao động để đảm bảo quyền lợi của viên chức, người lao động, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Viện.

Sau buổi sáng làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị viên chức, người lao động năm 2024.

Bài: Như Quỳnh

Ảnh: Minh Tuấn, Công Mạnh