Sáng ngày 3 tháng 12 năm 2021,  tại Hội trường C6 - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã diễn ra Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua trong nghiên cứu khoa học giai đoạn 2016 - 2021 dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Văn Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông  Nguyễn Thế Hùng -Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường; ông Võ Quốc Đoàn - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cùng đại biểu các Bộ, ngành, đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Tham dự Hội nghị trực tiếp tại Bộ là thủ trưởng các đơn vị, đồng thời triển khai tham dự Hội nghị trực tuyến qua hệ thống Zoom cho cán bộ nghiên cứu tại các cơ quan thuộc Bộ.

 

Viện Phim Việt Nam cùng các tổ chức, cá nhân đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khoa học,

Công nghệ giai đoạn 2016 - 2021 nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL 

 

 Những năm gần đây, phát triển khoa học, công nghệ là một trong những chiến lược được Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt và quan trọng để phát triển đất nước. Nói về tác động của công tác nghiên cứu khoa học trong hoạt động chuyên môn thuộc Bộ, ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận định trong bài phát biểu tại Hội nghị: “Hoạt động khoa học, công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày càng theo sát và góp phần giải quyết những vấn đề nóng của ngành văn hóa, thể thao, du lịch, đã cung cấp thêm cơ sở lý luận và thực tiễn cho cơ quan quản lý nhà nước hoạch định những vấn đề chiến lược, cấp bách của ngành (vấn đề xây dựng đạo đức lối sống, hệ giá trị văn hóa của con người Việt Nam, biện pháp phòng chống bạo lực gia đình, bảo tồn di sản văn hóa, xây dựng sản phẩm du lịch mới gắn với phát triển du lịch bền vững, ứng dụng công nghệ trong xử lý chấn thương, phục vụ huấn luyện viên, vận động viên…”

 

Bằng khen của Viện Phim Việt Nam trong hoạt động khoa học và công nghệ

giai đoạn 2016 - 2021

 

Viện Phim Việt Nam những năm qua là một trong các đơn vị ngành điện ảnh có hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ đáng ghi nhận, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ trong bảo quản và lưu trữ hình ảnh động tại các kho phim của cơ quan. Công tác nghiên cứu khoa học được Lãnh đạo Viện động viên, khuyến khích kịp thời , đó là nguồn lực thúc đẩy và hỗ trợ cán bộ nghiên cứu hàng năm của Viện cho ra đời các đề tài nghiên cứu, đề án, dự án, cụ thể là việc cho ra đời thường xuyên các ấn phẩm nghiên cứu điện ảnh thế giới và Việt Nam được các nhà báo, nghiên cứu đánh giá cao như: Đạo diễn điện ảnh thế giới xuất bản năm 1995, tập hợp hàng chục bài viết về chân dung những đạo diễn có ảnh hưởng lớn nhất đối với các nền điện ảnh trên thế giới; Đạo diễn Hồng Sến - con người và tác phẩm xuất bản năm 2012 là một ấn phẩm có tính tư liệu lịch sử hiếm có do Viện Phim Việt Nam hợp tác cùng đạo diễn NSND Hải Ninh. Cuốn sách đoạt giải Cánh Diều bạc năm 2012 của Hội Điện ảnh… Joris Ivens và cuộc chiến tranh nhân dân Việt Nam - sản phẩm hợp tác thành công với Viện Joris Ivens, Hà Lan - đoạt Cánh Diều bạc của Hội Điện ảnh năm 2018.

Bên cạnh đó, Viện đã tổ chức thành công các Hội thảo, Tọa đàm nghiên cứu khoa học về các vấn đề thời sự đáng quan tâm trong ngành. Có thể kể tới những Hội thảo được đánh giá cao trong công tác nghiên cứu công nghệ như:  Sản xuất, khai thác và lưu trữ bảo quản tư liệu hình ảnh động với công nghệ số; Lưu trữ, bảo quản, số hóa, phục chế phim nhựa trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư vừa tổ chức tháng 6 năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 hoành hành khắp toàn cầu.

 

Hội thảo Lưu trữ, bảo quản, số hóa, phục chế phim nhựa

trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư

 

Công tác nghiên cứu nghệ thuật điện ảnh của Viện Phim Việt Nam còn được khuyến khích thực hiện ở các đề tài nghiên cứu cá nhân, tập thể, từ cấp cơ sở đến cấp Bộ. Hầu hết các đề tài được nghiệm thu đều có chất lượng tốt, có giá trị định hướng, khái quát, đánh giá như: Phim truyện điện ảnh Sài Gòn giai đoạn 1954 - 1975…và có giá trị ứng dụng vào thực tế công tác chuyên môn như: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ phục chế tu sửa hình ảnh động…

 

Các cán bộ nghiên cứu trẻ của Viện Phim Việt Nam

 tham dự Hội nghị trực tuyến tại cơ quan

 

Với những đóng góp bền bỉ qua nhiều năm cho hoạt động chuyên ngành, tại Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua trong nghiên cứu khoa học giai đoạn 2016 - 2021, Viện Phim Việt Nam đã nhận được Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khoa học, Công nghệ giai đoạn 2016 2021.

                                                                     Bài và ảnh: Hoàng Anh