Thực hiện Quyết định số 920/QĐ-BVHTTDL ngày 05/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc công nhận Khối các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ năm 2024; Công văn số 1522/BVHTTDL-TCCB ngày 11/4/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai hoạt động của Khối thi đua năm 2024;

Sáng 24 tháng 4 năm 2024, tại 523 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội, Khối thi đua 18 tổ chức Hội nghị phát động, ký kết giao ước thi đua năm 2024 giữa 04 đơn vị trong Khối gồm: (1) Viện Phim Việt Nam - Khối trưởng; (2) Trung tâm Chiếu phim Quốc gia; (3) Trường Quay Cổ Loa; (4) Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh.

Dự Hội nghị gồm: ông Đỗ Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh; bà Nguyễn Thanh Nhàn - Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ; đơn vị Khối trưởng Khối thi đua 18 có bà Lê Thị Hà - Viện trưởng Viện Phim Việt Nam, bà Ngô Đặng Trà My - Phó Viện trưởng và đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối: ông Cao Hải Huân - Phó Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, ông Đàm Thọ - Giám đốc Trường Quay Cổ Loa, bà Nguyễn Thị Thúy Hồng - Quyền Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh.

 

Ông Đỗ Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh phát biểu Hội nghị

 

Hội nghị đã thống nhất 100% bầu Trường Quay Cổ Loa - Phó Khối trưởng Khối thi đua 18 năm 2024. Phó Khối trưởng có trách nhiệm giúp Khối trưởng triển khai các hoạt động của Khối trong những trường hợp được ủy quyền hoặc được phân công; chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước Khối trưởng và trước pháp luật.

Hội nghị đã nghe Khối trưởng trình bày dự thảo Tiêu chí thi đua và Giao ước thi đua năm 2024. Các đơn vị đã góp ý và thống nhất nội dung ký kết.

Đại diện Cục Điện ảnh - Ông Đỗ Quốc Việt - Phó Cục trưởng đã phát biểu: Dự thảo Tiêu chí thi đua của Khối chi tiết, đầy đủ, xác định rõ nhiệm vụ, xây dựng các chỉ tiêu, nội dung tương đối mạch lạc. Khối Điện ảnh là khối có sự đoàn kết, thống nhất cao. Cục Điện ảnh sẽ luôn đồng hành với Khối từ công tác chuyên môn đến công tác đoàn thể.

 

 

Các đơn vị trong Khối thi đua 18 ký kết giao ước thi đua năm 2024

 

Các đơn vị trong Khối thi đua 18 đã  ký kết giao ước thi đua năm 2024, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, kế hoạch công tác năm 2024 gắn với phong trào thi đua theo chủ đề “Phát huy vai trò động lực của văn hóa, thể thao và du lịch đối với sự phát triển bền vững đất nước” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động.

 

 

Bài: Vương Thị Quế

   Ảnh: Hồng Chiến