Cách đây 77 năm, vào tháng 8-1945, Đảng ta đã lãnh đạo toàn dân vùng lên đập tan xiềng xích của chế độ thực dân phong kiến và giành lại nền độc lập cho dân tộc. Cách mạng tháng Tám là kết tinh của tinh thần, ý chí tự lực tự cường, của trí tuệ con người Việt Nam, của truyền thống lịch sử và văn hóa Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám là thắng lợi của Chủ nghĩa Mác - Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng đúng đắn, đầy sáng tạo của Ðảng ta, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, là thành quả rực rỡ của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình Hà Nội, thay mặt nhân dân cả nước Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể thế giới và quốc dân đồng bào khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của Cách mạng tháng Tám.

Nhân dịp kỷ niệm sự kiện trọng đại của đất nước, Viện phim Việt Nam sẽ tổ chức chương trình: “Những ngày phim Việt Nam: Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng tám và Quốc Khánh 2/9”. Trong đó, chương trình giới thiệu các phim truyện Việt Nam đặc sắc, mang đậm dấu ấn nghệ thuật: Nhà tiên tri, Chuyện của Pao, Tình yêu và khoảng cách.

 

 

Chương trình điện ảnh sẽ được Viện Phim Việt Nam tổ chức trình chiếu và giới thiệu tới khán giả với lịch cụ thể như sau:

  • Ngày 22/8/2022: Phim truyện  Nhà tiên tri
  • Ngày 23/8/2022: Phim truyện Chuyện của Pao
  • Ngày 24/8/2022: Phim truyện Tình yêu và khoảng cách

 

Lịch chiếu đợt phim Kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng tám thành công và Quốc khánh 2/9

 

Địa điểm tổ chức:  Rạp Ngọc Khánh, 523 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

      Thời gian tổ chức: 9h00 ngày 22/8/2022 đến ngày 24/8/2022.

      Kính mời các quý vị khán giả cùng đón xem!

       (Miễn phí vé vào cửa)

 

                                                                                   Bài: Anh Minh

Ảnh: Trần Thanh Hải