Tra cứu phim lưu trữ

Thông tin tra cứu

STT Tên phim Thể loại Năm sản xuất Hãng sản xuất Vị trí địa lý
1 Từ những sợi chỉ màu Phim tài liệu 1984 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Việt Nam
2 Thầy trò chúng tôi Phim tài liệu 1984 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Hà Nội
3 Thanh Trì huyện ngoại thành Phim tài liệu 1984 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Hà Nội
4 Tầm vóc mới tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ Phim tài liệu 1984 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Ấn Độ
5 Tây Nguyên xanh Phim tài liệu 1984 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Tây Nguyên
6 Sức lửa 20 năm Phim tài liệu 1984 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Thái Nguyên
7 Sa Pa Phim tài liệu 1984 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Lào Cai
8 Sống với tuổi thơ năm 2000 Phim tài liệu 1984 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Việt Nam
9 Rừng Cúc Phương Phim tài liệu 1984 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Ninh Bình
10 Quê hương đàn bầu Phim tài liệu 1984 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Việt Nam
11 Phú Khánh nhà trẻ hôm nay Phim tài liệu 1984 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Phú Yên
12 Phú Lợi Thượng Phim tài liệu 1984 Xí nghiệp phim Tổng hợp Tp. HCM Bến Tre
13 Phóng sự biên giới Hà Tuyên 5/1984 Phim tài liệu 1984 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Hà Giang
14 Nhớ một mùa hè Phim tài liệu 1984 Xí nghiệp phim Tổng hợp Tp. HCM Miền Bắc
15 Núi rừng âm vang Phim tài liệu 1984 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Miền Bắc
16 Những con trâu sắt trên đồng ruộng Hải Hưng Phim tài liệu 1984 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Hưng Yên; Hải Dương
17 Những cô thợ rừng Phim tài liệu 1984 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Việt Nam
18 Người Khơ Me Nam Bộ Phim tài liệu 1984 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Nam Bộ
19 Người H'Mông và cây súng kíp Phim tài liệu 1984 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Miền Bắc
20 Người công giáo huyện Thống Nhất Phim tài liệu 1984 Xí nghiệp phim Tổng hợp Tp. HCM Đồng Nai

Chọn màu chủ đạo:

Mã: