Tra cứu phim lưu trữ

Thông tin tra cứu

STT Tên phim Thể loại Năm sản xuất Hãng sản xuất Vị trí địa lý
1 X40 ngày nay Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Hà Nội
2 Việt Nam - Hồ Chí Minh Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Việt Nam
3 Vì trẻ thơ Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Đà Nẵng
4 Tín hiệu của trái tim Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Quảng Bình
5 Truyện tháng năm Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Hà Nội
6 Trở về tuổi xuân trong sáng Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Việt Nam
7 Trên tầm cao cây xanh Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tổng hợp Tp. HCM Hồ Chí Minh
8 Trên cao nguyên xanh Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Lâm Đồng
9 Thủ tướng Ra-gíp Gan-đi và phu nhân thăm Việt Nam ngày 27/11/1985 Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Hà Nội
10 Thành phố trước ngọn sóng Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Hải Phòng
11 Thành phố buổi bình minh Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tổng hợp Tp. HCM Hồ Chí Minh
12 Tân Hội Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Tiền Giang
13 Sài Gòn với những nhà báo nước ngoài tháng 4/1985 Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Hồ Chí Minh
14 Sài Gòn dưới con mắt những người nước ngoài 1985 Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Hồ Chí Minh
15 Đồng chí Lê Duẩn thăm chúc Tết cán bộ nhân dân Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Việt Nam
16 Những người Cộng sản (Tập I: Bên bờ những dòng sông đỏ thắm) Phim tài liệu 0 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Việt Nam
17 Những chuyến bay Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Việt Nam
18 Nguồn sáng Phả Lại Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Quảng Ninh, Hải Dương
19 Nghề chạm gỗ Long An Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tổng hợp Tp. HCM Long An
20 Người chủ nhiệm của một hợp tác xã xứ Đạo Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Quảng Nam

Chọn màu chủ đạo:

Mã: