Tra cứu phim lưu trữ

Thông tin tra cứu

STT Tên phim Thể loại Năm sản xuất Hãng sản xuất Vị trí địa lý
1 Mưa Sài Gòn Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Hồ Chí Minh
2 Một câu hỏi Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Nam Định
3 Mảnh vườn xứ Huế Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Thừa Thiên Huế
4 Lễ khánh thành tượng đài Lê Nin đặt tại Hà Nội Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Hà Nội
5 Liên hoan phim Việt Nam lần thứ VII Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Hà Nội
6 Lào 10 năm Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Lào
7 Làng ven biên giới Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Tây Ninh
8 Làng biển Bình Thắng Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tổng hợp Tp. HCM Bến Tre
9 Hội kồng Tây Nguyên Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Tây Nguyên
10 Hội pháo ở một làng quê Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Bắc Ninh
11 Hội Gióng Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Hà Nội
12 Hạt thóc hạt gạo Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Việt Nam
13 Hãy đến Lộc Ninh Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Bình Phước
14 Hải đảo Cát Bà Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Hải Phòng
15 Hàng không Việt Nam Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Việt Nam
16 Hà Nội niềm tin Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Hà Nội
17 Hà Giang những ngày tháng 4/1985 Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Hà Giang
18 Ghi nhanh về một phố cổ Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Quảng Nam
19 Ghi nhanh phiên toà xử bọn gián điệp do Trung Quốc và Thái Lan tổ chức Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Hồ Chí Minh
20 Cũng trên vùng đất ấy Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Ninh Bình

Chọn màu chủ đạo:

Mã: