Tra cứu phim lưu trữ

Thông tin tra cứu

STT Tên phim Thể loại Năm sản xuất Hãng sản xuất Vị trí địa lý
1 Đến hẹn Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Nha Trang
2 Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và nhà nước ta thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Campuchia Phim tài liệu 0 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Campuchia
3 Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và nhà nước ta thăm Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào Phim tài liệu 0 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Lào
4 Để mãi mãi màu xanh Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Việt Nam
5 Điểm tổng kết Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Hải Phòng
6 Đồng chí Lê Duẩn dự lễ kỷ niệm 10 năm giải phóng Quảng Nam - Đà Nẵng Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Đà Nẵng; QuảngNam
7 Đàn đá Bắc Ái Thuận Hải Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Bình Thuận
8 Xe đạp và chất lượng Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Việt Nam
9 Viện Y học dân tộc học với sức khoẻ phụ nữ Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Hà Nội
10 Lúa gieo thẳng ở Hải Hưng Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Hưng Yên; Hải Dương
11 Một phương hướng tích cực nuôi lợn xuất khẩu Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Hải Dương
12 Cấu kiện bê tông một tiến bộ mới Phim tài liệu 1985 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Việt Nam
13 Về bên Bác Phim tài liệu 1984 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Hà Nội
14 Việt Nam trên màn ảnh thế giới Phim tài liệu 1984 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Việt Nam
15 Việt Nam đã tìm thấy dầu Phim tài liệu 1984 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Bà Rịa Vũng Tàu
16 Vùng quê xa Phim tài liệu 1984 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Phú Yên
17 Vàng sông Bôi Phim tài liệu 1984 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Hòa Bình
18 Trại hè chiến sĩ nhỏ Điện Biên Phim tài liệu 1984 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Việt Nam
19 Trái thơm đầu mùa Phim tài liệu 1984 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Miền Nam
20 Trái đất này của chúng mình Phim tài liệu 1984 Xí nghiệp phim Tài liệu & Khoa học Trung ương Việt Nam

Chọn màu chủ đạo:

Mã: