Ngày 18 tháng 9 năm 2020, Hội đồng khoa học Viện phim Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu Đề tài cấp cơ sởNghiên cứu, đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính tại Viện phim Việt Nam do chủ nhiệm Đề tài Cử nhân Vương Thị Quế - Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp Viện phim Việt Nam cùng các cán bộ phòng Hành chính tổng hợp tham gia thực hiện. Tham dự buổi nghiệm thu có ông Vũ Nguyên Hùng – Q. Viện trưởng, chủ tịch Hội đồng khoa học Viện;ông Nguyễn Xuân Dư – Phó Viện trưởng;  ông Nguyễn Huy Hoàng – Phó Viện trưởng;  bà Tạ Hoàng Anh – Trưởng phòng Nghiên cứu và quay tư liệu, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng; ông Phạm Minh Trường – Trưởng phòng Kỹ thuật; bà Nguyễn Thị Thúy Hà – Trưởng phòng Hành chính tổng hợp và các cán bộ chuyên môn phòng Hành chính tổng hợp.

   Buổi nghiệm thu Đề tài cấp cơ sở Nghiên cứu, đề xuất giải pháp ứng dụng

  công nghệ thông tin trong quản lý hành chính tại Viện phim Việt Nam

 

   Chủ nhiệm Đề tài - Cử nhân Vương Thị Quế trình bày Báo cáo tóm tắt của Đề tài

trước Hội đồng khoa học Viện phim Việt Nam

 

Công tác quản lý hành chính tại các đơn vị sự nghiệp đã tồn tại nhiều năm với cách làm việc khá thủ công và cồng kềnh, không còn phù hợp với sự phát triển và ứng dựng công nghệ trong cuộc cách mạng 4.0. Xuất phát từ thực tế công việc, nhóm tác giả Đề tài Nghiên cứu, đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính tại Viện phim Việt Nam do chủ nhiệm Đề tài Cử nhân Vương Thị Quế - Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp cùng các cán bộ Phòng Hành chính tổng hợp, cán bộ công nghệ thông tin đã có những tìm hiểu, khảo sát và đề xuất một phần mềm quản lý phù hợp với mô hình phát triển cũng như kinh phí thực hiện của một cơ quan có nhiều đơn vị trực thuộc trải dài ở các vị trí địa lý khác nhau. Việc ứng dụng công nghệ thông tin rộng rãi sẽ góp phần thay đổi và thúc đẩy quy trình đổi mới tổ chức, phương thức điều hành trong công tác quản lý hành chính tại Viện phim Việt Nam.

 

     Cán bộ công nghệ thông tin trình bày ứng dụng phần mềm được đề xuất của Đề tài

 

    Ông Phạm Minh Trường – Trưởng phòng Kỹ thuật, người phản biện trình bày nhận xét Đề tài

 

Bà Tạ Hoàng Anh – Trưởng phòng Nghiên cứu và Quay tư liệu, người phản biện 2, thay mặt Hội đồng khoa học Viện đã nhận xét: Đề tàđã xây dng các chương mc, sp xếp các vấn đề khá đầy đủ, chặt chẽ theo những yêu cầu cơ bản về mặt bố cục, kết cấu của một Đề tài. Trình tự trình bày tương đối logic, hợp lý khi nhóm thực hiện đã nghiên cứu các vấn đề lý luận cơ bản trong các thuật ngữ hành chính, quản lý, lãnh đạo của một đơn vị hành chính sự nghiệp các cấp độ từ nhỏ, vừa đến lớn. Đồng thời cũng đã tiến hành khảo sát cũng như mô tả công việc, những yêu cầu chuyên môn, quản lý, giám sát, báo cáo công việc qua các bảng biểu rõ ràng và khoa học. Đề tài đã đưa ra vấn đề mang tính thời sự và cần thiết đối với các cơ quan hành chính, hy vọng phần mềm ứng dựng được nhóm tác giả đề xuất sẽ mang lại hiệu quả tích cực khi áp dụng vào thực tế.

Ông Vũ Nguyên Hùng – Q.Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học kết luận: Việc nghiên cứu nhiều phần mềm ứng dụng nước ngoài trước khi lựa chọn một sản phẩm đáp ứng đủ yêu cầu của đơn vị đã thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, hệ thống của nhóm tác giả. Điều lưu ý đối với nhóm tác giả là nên dùng ngôn ngữ lập trình trong phần mềm ứng dụng ngắn gọn, súc tích, gần với các từ chuyên ngành hơn là việc mô tả tính chất công việc.Đây là mĐề tài mang tính thiết thc và kh thi khi đượáp dng vào thực tế quản lý hành chính tại Viện phim Việt Nam. Nếu Đề tài được chỉnh sửa ngắn gọn và chi tiết hơn trong ngôn ngữ ứng dụng phần mềm, chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả tốt đối với việc vận hành, quản lý, lãnh đạo việc phân công công việc chuyên môn ở nhiều mảng, bộ phận trong đơn vị. Hội đồng khoa học Viện nhất trí nghiệm thu Đề tài và xếp loại Đề tài đạt loại Khá.

Bài: Hoàng Anh

Ảnh: Quốc Nam