Thực hiện Quyết định số 3658/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Phim Việt Nam, Phòng Nghiên cứu và Quay tư liệu được giao một trong nhiệm vụ quan trọng của đơn vị, đó là: Tổ chức quay phim và ghi hình các sự kiện chính trị, đời sống, văn hóa, xã hội, đất nước, con người Việt Nam và tổ chức sản xuất phim. Trong đó các mục từ 9 đến 12 quy định:

     1. Tổ chức quay tư liệu và chụp tư liệu các sự kiện chính trị, về đời sống, văn hóa, xã hội, đất nước và con người Việt Nam.

     2 Tổ chức quay và chụp những hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Bộ và ngành văn hóa từ Đà Nẵng trở ra;

     3. Tổ chức sơ dựng, làm nội dung tư liệu, quay, chụp và thực hiện các thủ tục nhập kho theo quy định;

     4. Tổ chức sản xuất phim thực nghiệm theo kế hoạch; Hợp tác, liên doanh với các tổ chức, cá nhân để sản xuất phim.

Đây là một hoạt động chuyên môn đều đặn, tích cực, bổ sung hiệu quả, thường xuyên tư liệu hình ảnh động hàng năm cho kho lưu trữ. Trung bình mỗi năm, đơn vị quay được khoảng 30 giờ tư liệu, chưa kể các phim được thực hiện theo Hợp đồng dịch vụ.

 

Một đợt quay ngoại cảnh tại Thác Bản Giốc - Cao Bằng

 

Bộ phận Quay tư liệu trong khi làm nhiệm vụ

 

Một đợt đi quay tư liệu tại Pháp

 

Chuyến tác nghiệp tại Cao Bằng

 

Quay tư liệu tại các chùa cổ

 

Chọn bối cảnh tại một chùa cổ

 

Đội ngũ quay phim sử dụng thành thạo các thiết bị quay phim hiện đại

 

ĐỘI NGŨ QUAY PHIM, GHI HÌNH VIỆN PHIM VIỆT NAM TÁC NGHIỆP TRONG THỜI ĐIỂM HÀ NỘI THỰC HIỆN GIÃN CÁCH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 THEO CHỈ THỊ 16 (THÁNG 8,9/2021)

 

 

 

 

 

 

 

Viện Phim Việt Nam tham dự họp báo quốc tế

 

     LIÊN HỆ

     Trưởng phòng Nghiên cứu và Quay tư liệu: Tạ Hoàng Anh

     Điện thoại: 02437719494 - 0983336466

     Email: tahoanganhvfi@gmail.com

Đăng ký dịch vụ